Sparing

Strøm

Strøm 

Alle land bruker strøm. Det er mye strøm som brukes av alle land. Er du fra et land i Europa, Afrika eller Australia bruker du strøm. Se deg rundt og tenk om du bruker strøm. Det er ikke nødvendigvis spørsmålet om hvor mye strøm du bruker, men heller spørsmålet om hvor mange personer som bruker strøm. Antall personer som bruker strøms sier litt om hvor mye strøm som blir sendt rundt omkring og også hva slags infrastruktur som kreves for å distribuere strøm til alle disse menneskene. 

Strøm koster penger. Produksjonen av strøm sier litt om hvor mye penger og hvor lite penger som noen må betale. I Norge produseres strøm fra vann. Skal du spare penger så er ikke det nødvendigvis like lett fordi strømmen vil stige og falle i pris avhengig av vær. Er det mye vann i elver, magasiner og annet vil det koste mindre for strømmen. Men, er det tørke eller annet vil det koste deg mindre. 

Opprinnelsesgarantier

På grunn av de forskjellige strømkildene rundt omkring i verden er det veldig interessant og viktig å vite hvor strømmen kommer ifra. Her er det spesielt kilden som er interessant. Er strømmen produsert fra atomenergi, vann, sol, kull eller andre kilder? Hvorfor er dette viktig? Dette er viktig fordi mange ikke ønsker å være assosiert med noen typer kilder. Kull er sett på som en veldig forurensende kilde. Ikke kjøp kull om du ikke må. Fordi vi importerer strøm er det viktig at du spør om opprinnelsesgarantier. Spør du ikke om slike garantier vil du være assosiert med strømkjøp som kan være forurensende. Du blir med andre ord ansvarlig for forurenset strøm. 

Strøm er med andre ord på denne måten en slags klimakvote. Vi snakker selvfølgelig ikke om fysisk strøm på samme måte som det du bruker i strømmen. Dette blir en litt teoretisk tilnærming til strøm, men det er akkurat slik det fungerer i det store og det hele. Pass derfor på at du ikke glemmer dette om du bryr deg om miljøet. Dette er akkurat på denne måten du kan bry deg best om miljøet når det kommer til strøm. 

Flytte

Vi flytter alle flere ganger i livet. Det er få som bor i akkurat det samme huset hele livet. Når du skal flytte er det viktig at du tenker på strømmen. Det er mye annet å tenke på også, men strømmen er spesielt viktig om du vil ende opp billig strøm. Det er spesielt ved flytting at det kommer opp. Husker du ikke å bytte vil du fortsatt få strøm. Den kan bli dyr fordi leverandøren setter prisen selv etter seks uker. Du vil heller ikke få noen som helst garanti for dette slik at det blir ganske tøft for deg som spesielt bryr seg om hvor strømmen kommer fra. Søk og sammenlign billig strøm på: https://forbruker.net.