Sparing

Økonomi

Økonomi er et ord som betyr ganske mye. Det handler om hvordan penger beveger seg samfunnet og hvordan penger beveger seg hos deg privat. Selve ordet økonomi kommer fra gresk og er en sammensetning av to ord. Disse to ordene betyr på gresk hus og lære. Økonomi har derfor satt sammen av to ord som egentlig betyr husholdning. En økonomi er også et begrep som reflekterer en enhet. Denne enheten reflekterer igjen en størrelse som viser en produksjon eller en fordeling. Denne enheten kan være en privatperson eller kommune. Enheten kan til og med være land eller hele verden. Økonomi er du så stort begrep og så komplisert at det er en egen disiplin og en egen lære. Du kan studere deler av begrepet økonomi på universitetet, som for eksempel samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi.

Privat økonomi

Privat økonomi er ofte noe som er skummelt. Vi liker alle å bruke penger og mange velger da å søke forbrukslån, men blir ofte litt mer skeptiske når vi må begynne å planlegge å få oversikten over totalbildet. Få oversikt over privatøkonomien er sett på som det aller viktigste man kan gjøre for seg selv i en økonomisk sammenheng. Hvis du ønsker å få det litt større bilde om hvordan din økonomi er, kan du bruke forskjellige hjelpemidler. En av de virkelig store hjelpemidlene er skattemeldingen. Denne meldingen viser deg hvor mye penger du har tjent, spart og lånt i løpet av fjoråret. På denne måten kan du bruker det staten bruker til å få en veldig god oversikt over hvordan fjoråret gikk.